(+84) 24 73 066 689 info@lancs.vn
51 / 100

Chống Thất Thoát Dữ Liệu

 • Ngăn chặn rò rỉ những thông tin nhạy cảm
 • Mã hóa thông tin
 • Quản lý truy cập ứng dụng và trang web
 • Kiểm soát hoàn toàn tất cả các thiết bị

Họp trực tuyến SEEM

 • Tổ chức họp trực tuyến dễ dàng
 • Kết bạn và mời họp qua email
 • Tích hợp trên mọi nền tảng
 • Linh hoạt kết nối qua wifi, 3G, 4G
 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Quản Trị Nhân Sự LANCS HRM

Hỗ trợ Doanh nghiệp trong công tác quản trị nhân sự:

 • Quản lý nhân sự;
 • Quản lý chấm công; 
 • Quản lý an toàn thông tin;
 • Quản lý công việc; 
 • Quản lý tiền lương và BHX
lancs smart hospital

Bệnh Viện Thông Minh

 • Quản trị nhân sự
 • Quản lý đào tạo và NCKH
 • Quản lý công việc 
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý lương, BHXH

Quản Lý Đại Học LANCS EDU

 • Điều hành giảng dạy
 • Quản lý khoa học và công nghệ
 • Quản lý cán bộ giảng viên
 • Quản lý tài sản, tài chính kế toán
 • Quản lý văn bản và công việc, thư viện
cyber security 07 2

Dịch Vụ Công Nghệ TT

Share This